Odbornosti naší ordinace

 

Kardiologie

Základní samostatný obor, vyčleněný z vnitřního lékařství, zabývající se diagnostikou a nechirurgickou léčbou onemocnění srdce.

Mezi nejčastější nemoci srdce patří:

 • Ischemická choroba srdeční (ICHS) - aterosklerotické postižení věnčitých arterií, cév zásobujících srdeční sval krví (kyslíkem a živinami).             Nejčastější projevy ICHS - akutní infarkt myokardu, angina pektoris, náhlá srdeční smrt               
 • Hypertenze arteriální - vysoký krevní tlak, který vede k progresi aterosklerotického postižení cév a z toho plynoucímu zvýšenému riziku srdečních infarktů, mozkových mrtvic a dalších komplikací.
 • Hyperlipidemie - zvýšená hladina krevních tuků, která vede ke stejným komplikacím jako zvýšený krevní tlak.
 • Srdeční selhání - soubor příznaků (syndrom) kdy z různých příčin přestává srdce jako pumpa stačit pokrýt všechny potřeby organizmu na dodávku kyslíku a živin. Nejprve k tomuto dochází při zátěži, později i v klidu. Projevuje se únavou, dušností, otoky dolních končetin a dalšími příznaky. 
 • Arytmie - především fibrilace síní - poruchy vzniku, šíření a zániku elektrických srdečních vzruchů. Projevuje se bušením srdce, pocity vynechávání srdce, stavy na omdlení až ztrátou vědomí, ale i dušností a nevýkonností. V některých případech se jedná o náhodné nálezy v rámci preventivní prohlídky.
 • Chlopenní vady - onemocnění srdečních chlopní, což jsou ventily srdeční, které zabezpečují jednosměrný tok krve. Může docházet k zúžení nebo nedomykavosti chlopní, což se může projevovat opět únavností, zadýcháním, otoky dolních končetin, bolestmi na hrudi či bezvědomím.
 • Kardiomyopatie - onemocnění srdečního svalu vedoucí v konečném důsledku k srdečnímu selhání.

 

Angiologie

Podobor vnitřního lékařství zabývající se diagnostikou a nechirurgickou léčbou onemocnění arterií, žil a lymfatických cév.

Nejčastější onemocnění:

 • Ischemická choroba cév dolních končetin (ICHDKK) - aterosklerotické postižení arterií dolních končetin.
 • Chronická žilní insuficience (CHŽI), flebotrombózy, tromboflebitidy - degenerativní a zánětlivé postižení žil, nejčastěji dolních a horních končetin
 • Ischemické cévní onemocnění mozku a přívodných cév - aterosklerotické či zánětlivé postižení arterií krku a mozku.
 • Ischemické onemocnění orgánů dutiny břišní a retroperitonea - rozšíření břišní aorty (aneuryzma), zúžení ledvinných a dalších arterií.
 • Lymfedém horních a dolních končetin - tuhé těstovité otoky končetin způsobené poruchou funkce lymfatických cév, primární bez zjevné příčiny a sekundární, pooperační, po ablacích prsů (horní končetina) či gynekologických operacích pro onkologické onemocnění malé pánve (dolní končetiny).
 • Vaskulitidy - systémové zánětlivé onemocnění cévní stěny, obdobné revmatizmu

 

Vnitřní lékařství

Základní nechirurgický obor zabývající se diagnostikou a nechirurgickou léčbou vnitřních orgánů mimo nervový systém.  Vyznává celistvý přístup k pacientovi nad super specializovanými přístupy jednotlivých podoborů.

Pod vnitřní lékařství spadaly historicky tyto podobory, které se již v současnosti často osamostatnily:

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode