Pacient

  • Úmrtnost spojená s kardiovaskulárními nemocemi je v České republice 600 případů na 100 000 obyvatel a rok
  • 50% všech úmrtí v ČR je na kardiovaskulární onemocnění
  • Infarkt myokardu je nejčastější příčinou úmrtí nebo invalidity u mužů v produktivním věku

S ohledem na stárnutí naší populace mluvíme o kardiovaskulární epidemii:

  • Srdečního selhání
  • Fibrilace síní
  • Diabetu mellitu jako nejvýznamnějšího rizikového faktoru kardiovaskulárních onemocnění
  • Hypertenze (vysoký krevní tlak) - 50% dospělé populace trpí hypertenzí. Incidence výskytu narůstá s věkem obyvatelstva

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode