29.září proběhl světový den srdce

30.09.2012 19:59

 

Tento den nám připomněl důležitost prevence před kardiovaskulárními chorobami a její hlavní zásady.

Kardiovaskulární onemocnění jsou příčinou téměř poloviny úmrtí v Evropě – ročně to znamená více než 4 miliony zmařených životů. Alarmující je i to, že náklady na léčbu v EU ročně dosahují 200 miliard eur. Hlavní příčinou těchto chorob je ateroskleróza, tj. ukládání tukových látek ve stěnách tepen, které vede k jejich postupnému zužování a následné nedokrevnosti (ischemii) různých orgánů.

Světová federace srdce (WHF) spolu se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) každoročně pořádají Světový den srdce, kterého se účastní více než 100 zemí celého světa. Letos je světový den vyhlášen na čtvrtek 29. září 2012 a jeho motto zní: „Jeden svět, Jeden domov, Jedno srdce“.

Poprvé byl Světový den srdce vyhlášen v roce 2000, přičemž jeho hlavní cíl zůstává stejný – zvýšení povědomí o kardiovasku­lárních chorobách. Ačkoliv je možné tyto choroby léčit a preventivními opatřeními jim předejít, každoročně na ně na celém světě zemře 17,1 milionů lidí. Předpokládá se dokonce, že v roce 2030 zemře na kardiovaskulární onemocnění téměř 23,6 milionů lidí – zejména na srdeční infarkt a mozkovou mrtvici.

Lidé se prostřednictvím akcí konaných v rámci tohoto dne dozvědí o preventivních opatřeních, která snižují riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění. V jednotlivých zemích jsou členy a partnery Světové federace srdce pořádány přednášky a projekce, koncerty, běhy či jiné sportovní akce. Světový den srdce je tedy velmi dobrou příležitostí, jak se začít správně starat o své srdce, o svůj život.  

Viz také :  http://www.world-heart-federation.org

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode