Vasera Denshi, cévní věk

Japonský přístroj Vasera Denshi slouží k rychlému a přesnému zhodnocení cévního systému u vyšetřovaného. 

Cévní onemocnění srdce a mozku jsou nejčastější příčinou úmrtí a invalidity v naší zemi, přitom máme účinné léčebné možnosti, které jsme schopni u rizikových jedinců využít. Nová metoda posuzování cévního věku s využitím přístroje Vasera Denshi, která posuzuje poddajnost cévní stěny a tedy postižení  cévní stěny aterosklerózou, je nebolestivá, neinvazivní a je schopna při kontrolních vyšetřeních posoudit i zlepšení kardiovaskulárního systému po zavedení léčebných opatření.

Vyšetření spočívá v naložení tlakových manžet na horní i dolní končetiny, k nalepení sondy k posouzení srdečních ozev (fonokardiograf) a pořízení záznamu končetinového EKG.

Vyšetření provádí zdravotní sestra a omkamžitě máme k dispozici výslednou zprávu, kde mezi nejdůležitější parametry patří index CAVI posuzující vlastní elasticitu céví stěny a vlastní cévní věk, který srovnáváme s kalendářním věkem vyšetřovaného viz následující obrázek. 

V ideálním případě bude Váš cévní věk nižší, než věk skutečný a budete vědět, že Vám žádné vysoké riziko nehrozí. V opačném případě jsme schopni navrhnout optimální léčebný postup, vedoucí k eliminování rizik závažných zdravotních komplikací. 

Cena za vyšetření je 300,-Kč.    

Ukázka výstupního protokolu z provedeného vyšetření:

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode