Týdenní epizodní záznamník EKG s transtelefonickým přenosem dat

Jedná se o vyšetření, které využíváme u pacientů s podezřením na arytmii (elektrickou poruchu činnosti srdce), která se vyskytuje jen občas. Záznamník snímá trvale EKG a sám je schopen rozpoznat či vyslovit podezření na arytmii, kterou uloží do systému formou EKG křivky. Tato je pak odeslána přes mobilní teleon, kterým je každý vyšetřovaný vybaven, do centrálního uložiště odkud ho pak analyzujeme počítačem. Navíc vyšetřovaný může zaznamenat potíže stlačením tlačítka a opět se uloží EKG křivka při potížích. Sledované potíže mohou být pocit bušení, přeskakování či vyechávání srdce. Pocity na omdlení, závratě, ale rovněž pátráme po arytmiích, které dotyčný nevnímá a které mohou způsobit například cévní mozkovou příhodu. Typicky vyšetřujeme mladší jedince po mozkové mrtvici k vyloučení kardioembolizační příčiny onemocnění, která může vzniknout u jedinců s občasným výskytem fibrilace síní, kterou dotyčný nemusí vůbec vnímat a kde je nutno zahájit antikoagulační léčbu aby se zamezilo opakování mozkové příhody. Více  o vyšetření v sekci aktuality.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode