Přístroj k měření cévního věku - VaSera

04.01.2014 17:54

VaSera

Od konce roku máme v ambulanci k dispozici nový japonský přístroj VaSera, k odhalení  skutečného věku cév.

Pracuje na principu měření rychlosti pulsové vlny. Data jsou snímána ze čtyř manžet přiložených na končetiny, EKG elektrod a mikrofonu zaznamenávající  srdeční ozvy. Vyšetření  trvá  asi 15 minut a je bezbolestné.

 

Vyšetření je vhodné především u nemocných s rizikem kardiovaskulárních onemocnění v primární prevenci, kde dovede odlišit již zhoršení cévní funkce a tím upozornit na nutnost razantnější léčby.  Další indikací je stanovení  průtoku krve cévním řečištěm končetin.

 

 

Základem vyšetření je stanovení CAVI - Cardio-Ankle Vascular Index.   Tento index ukazuje na elasticitu tepenné stěny.

Přístroj měří kotníko-brachiální index / ABI/, rychlost pulsové vlny / PWV/

Dále změří  srdeční ozvy / fonokardiografie/ a  zaznamená EKG křivku z jednoho svodu.

 

Z teorie:

 

Je všeobecná shoda,  že vysoké procento všech kardiovaskulárních chorob je asociováno s zvýšením rigidity  cévní stěny  díky aterosklerotickým pochodům. Již v r. 1878 Moens  rospoznal,  že  rychlost pulsové vlny je závislá na  elasticitě  arterií.

Vztah mezi rychlostí propagace pulsové vlny  a elasticitou trubic byl značně studován teoreticky i experimentálně  např. Bramwell a Hill  - 1922, Bazett et.a.  -1922, Bayerholm- 1922, Hickson -1924, Sands- 1925, Turner -1927, Haynes - 1936 atd.

 

Pulsová vlna  vzniká kontrakcí levé srdeční komory,   kdy je krev vypuzena do vzestupné aorty a generuje tak tlak,  který postupuje cévami do celého těla.

 

 

 

Analýzu arteriální tuhosti podle rychlosti pulsové vlny  na velkých populacích  s různě vyjádřenou aterosklerosou sledovalo mnoho autorů.:

Avolio AP, Fa.Quan D, Wei-Qiang L, Yao-Fei L., … Effects of aging on arterial distensibility in populations with high and low prevalence of hypertension: comparison between urban and rural comunities in China. Circulation 1985, 71,202-10

Ve studii Van Pople et. All / Rotrdamská studie/ byla sledována asociace  mezi  aterosklerosou a rychlostí pulsové vlny u starší populace-  Výsledek studie ukazuje vztha rychlosti pulsové vlny ku kardiovaskulárnímu riziku  a je indikátorem aterosklerozy.  : Van Poeple N., Grobbee DE., Bots ML., Asmar R., Topouchian J., Hofman A., et al. : Association between atherosclerosis and arterial stiffness in anelderly population. 17 th Scinetific Meeting of th International Society of Hypertension, Workgroup on Arterial Strcture and Function, Amsterodam 1998

 

Obdobné studie: Alisaka M, Ashitomi I, Adachi M, Tanaka Y., Suzuki M- The relationship between aortic pulse wave velocity and atherogenic index in centenarians. Nippon Ronen Igakkai Zasshi 1993, 30, 467-73

Dále Blacher J., Asmar R., Djane S., Londom GM., Safar Me., Aortic pulse wave velocity as a marker of cardiovascular risk in hypertensive patiens. Hypertension 1999, 33: 1111-7

Simonson et al. ve studii  prokazuje  zvýšení  rychlosti pulsové vlny u pacientů s koronární nemocí v porovnání se skupinou zdravých:  Simonson E, Nakagawa K, Efect on age on pulse wave velocity and aortic ejection time in healthy men and in men with coronary artery disease. Circulation 1960, 22, 126-9

Arnold et al. Ukazuje ve studii u pacientů se srdečním selháním zhoršení distenzibility nebo poddajnosti  jejich cév at jak u pacientů s ischemickým  srdečním selháním tak s dilatovanou KMP.-

Arnold  JM., Marchiori GE. Imrie JR., Burton GL., Pflugfelder PW, Kostuk WJ, Large artery fiction in patiens with chronic heart silure. Circulation 1991, 84, 2418-25

Vysoká arteriální tuhost  může ukázat na těžkou aterosklerozu a může být asociována s mozkovým iktem, studie měřící tuhost arterií u zdravých a po  CMP- Lehmann ED., Hopkins KD., Jones RL.,  Rudd Ag., Gosling RG., Aortic distensibility in patiens with cerebrovaskular dinase. Clin Sci 1995, 89, 247-53

 

U pacientů s renálním selháním i v terminální fázi  na dialýze je opět měřena vysoká rychlost pulsové vlny  v aortě,  dolních končetinách- např. Studie:  Blacher J., Pannier B., Guerin AP., Marchais SJ., Safar ME., London GM. Carotid arterial stiffness  as   a predictor of cardiovascular and all-cause mortality in end stage renal dinase. Hypertension 1998, 32 570-4

Nakamoto měřil rychlost pulsové vlny   u dospělých kuřáků  a  ukazuje, že kouření  signifikantně zvyšuje rychlost pulsové vlny. V rámci této studie  postulováno  „rychlost pulsové vlny  je cenný index aterosklerozy“:  Nakamoto A., Kawanishi M., Hiraoka M., Matsuoka S., Konemori G., Itoh M., et al The effect of smoking on aortic pulse wave velocity using a new method for data analysis. Nippon Ronen Igakkai Zasshi 1989. 26 Suppl 1: 26-30

Maldonado et al  prokázal zvýšenou rychlost pulsové vlny v karotidách a femorálních tepnách u postmenopauzálních žen / přirozeně či po chirurgické menopauze/ :  Maldonado J., Aguas Lopes F., Barbosa A., Alves Z., Pego M., Texeira F et al, Circadian blood presure profile, variability and arterial distensibility in postmenopausal women efore  and after hormonal replacement therapy,  Am J Hypertens 1998, 11, 95A

 

 

Zvýšení rychlosti pulsové vlny jakožto indexu aterosklerozy    by mělo vést ke změně životních návyků.

Snížení přísunu soli, zvýšení příjmu ryb,  používání rostlinných tuků,  zvýšení  pravidelné  fyzické aktivity, zvýšení příjmu česneku :) …

Z farmakologických metod  důsledná terapie hypertenze, diabetu,  zvýšených tuků. 

 

Na japonský přístroj najdete další recenze  v české tištěné podobě na :   

 

http://www.novinky.cz/zena/zdravi/238795-specialni-pristroj-dokaze-odhalit-jak-stare-jsou-vase-cevy.html

obdobně na :

http://www.ordinace.cz/clanek/japonsky-pristroj-odhali-skutecne-stari-cev/

Fotogalerie: Přístroj k měření cévního věku - VaSera

Tato fotogalerie je prázdná.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode