Domácí měření krevního tlaku

18.07.2015 13:39

Krevní tlak je důležitá veličina z pohledu prevence kardiovaskulárních onemocnění. Tedy ve snahách předcházet vzniku srdečního nebo mozkového infarktu. Je to však velice kolísající jednotka a abychom věděli zda-li je krevní tlak opravdu zvýšený nebo naopak dobře kompenzovaný, potřebujeme znát více měření za určitou dobu. Při kontrole u lékaře bývá krevní tlak často falešně zvýšený, což je dáno nervozitou člověka v cizím prostředí a může to vést ke zbytečnému užívání léků. Měříme vždy dvě složky, takzvaný "systolický" neboli horní a diastiolický neboli dolní krevní tlak, obě hodnoty jsou pro lékaře stejně důležité. Důležité je zaznamenat i tepovou frekvenci, což současné automatické tlakoměry zaznamenávají vždy a dokonce dokážou vyslovit podezření i na srdeční arytmii (nepravidelnou srdeční akci) což je velmi důležité a je nutno tuto zkutečnost, pokud se objeví, konzultovat s ošetřujícím lékařem.

Správné měření krevního tlaku by mělo být prováděno v klidu, když se dotyčný cítí úplně dobře, nejlépe ráno po probuzení nebo cca 2 hodiny po požití léků. Měření se má opakovat alespoň třikrát což lze na moderních přístrojích přednastavit a pokud při každém dalším měření naměříme nižší hodnoty pokračujeme dále až na nejnižší změřené hodnoty. Správné hodnoty krevního tlaku jsou vždy ty nejnižší naměřené.

Pokud máte problémy se srdcem či s krevním tlakem je důležité mít občas možnost si krevní tlak opakovaně změřit v domácích podmínkách. Pro tento případ je možno si kvalitní (kalibrovaný s licencí EU) tlakoměr zakoupit ve zdravotnických potřebách a nebo Vám nyní nově můžeme tlakoměr na několik týdnů zapůjčit za poplatek 50 Kč na týden. 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode